Okt _0606

Ekstraordinær generalforsamling.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 19.30 på Brødremenighedens Hotel.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Orientering om baggrunden for den påtænkte udbygning af varmecentralen.
  3. Orientering om integrering af varmepumper i fjernvarmesystemer og det os påtænkte anlæg v. Leif Hornbak, Tjæreborg Industri.
  4. Økonomien i det påtænkte anlæg.
  5. Generalforsamlingens godkendelse til etablering af varmepumpeanlæg samt optagelse af det dertil nødvendige lån.
  6. Eventuelt.

Bestyrelsen

NB: I henhold til selskabets vedtægter § 7.5 er det kun andelshavere, der har stemmeret.

Dagsorden i PDF-format kan hentes ved at klikke på linket: Dagsorden.