Principdiagrammer

Pricipdiagrammer viser hvorledes fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde, kan være opbygget.