Information om Indefrysningsordningen

22. december 2022

Information til fjernvarmeforbrugere om Indefrysningsordningen

Kender du din varmeprisaftale?

Lige nu er der mange fjernvarmeforbrugere, der gerne vil tale med os. Mange er usikre på de stigende energipriser, deres forbrug og Folketingets beslutning om at tilbyde en indefrysningsaftale for dele af fjernvarmeprisen til nogle varmeforbrugere

Måske gælder det også dig?

Indefrysningsordningen – hvad betyder det for dig?

Folketinget har sidst i september vedtaget, at nogle fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en del af deres regning for fjernvarme. Ordningen vil være gældende fra den 1. januar 2023.

Det er kun forbrugere hos fjernvarmeselskaber med en samlet pris for et standardhus over 26.000 kr. inkl. moms, der bliver omfattet af indefrysningsordningen. Og indefrysningsordningen vil kun være gældende for den del af varmeprisen, der er over 26.000 kr. inkl. moms, og som skal afregnes efter den 1. januar 2023.

Du er som fjernvarmeforbruger hos Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. BERETTIGET til at søge om henstand via Indefrysningsordningen, da vores årlige varmepris overstiger grænsen på 26.000 kr. inkl. Moms. Du skal være opmærksom på, at indefrysningen kun vil gælde for den del af dine aconto-rater, der alene bliver opkrævet efter den 1. januar 2023.

Hvis du vil vide mere

Du kan finde mere information om Indefrysningsordningen og tilmelde dig ordningen under menuen INDEFRYSNINGSORDNING.

Du er naturligvis velkommen til at henvende dig til os, hvis du er i tvivl, men vi modtager mange henvendelser og har derfor svært ved at svare alle.

Derfor opfordrer vi dig til at søge viden her: