Nye budgetter pr. 1. juli 2022

15. juni 2022

PRISSTIGNING PR. 1.7.2022 OG NYE BUDGETTER MED AUGUST OPKRÆVNINGEN.

Som tidligere varslet er der prisstigning på den variable takst fra 1.7.2022
Prisen pr. 1.7.2022 vil stige fra kr. 837,50 pr. MWh til kr. 1.225 pr. MWh.

Grundet systemændring i vores forbrugersystem er det IKKE muligt at udsende nye budgetter med juli opkrævningen. Der vil med august opkrævningen blive udsendt nye budgetter med nye acontorater gældende for de 4 resterende rater i varmeåret.

For et standardhus udgør stigningen for hele året 17,7 %, i alt kr. 292,- pr. måned.
Samlet pris i 2022 for et standardhus stiger fra kr. 19.846,25 til kr. 23.353.13.