Nye priser for varmeåret 2019

2. januar 2019

Nye priser for varmeåret 2019

Du kan nu hente det nye takstblad gældende for varmeåret 2019 under fanen ØKONOMI/Priser.

Som det fremgår af takstbladet er forbrugsafgiften hævet væsentlig. Den væsentligste årsag til prisstigningen er grundbeløbets bortfald. Forbrugsafgiften er hævet fra 450 kr. pr. MWh til 687,50 kr. pr. MWh. For et standardhus på 130 m2 og med et varmeforbrug på 18,1 MWh betyder det en prisstigning på 4.298,75 kr. pr. år, fra 12.832,50 kr. til 17.131,25 kr.

På generalforsamlingen i 2017 og 2018 er der blevet orienteret om grundbeløbets bortfald.