Generalforsamling 2019

8. marts 2019

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19.30 på Brødremenighedens Hotel.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.
 5. Investeringsplan for kommende år fremlægges til orientering. I.h.t. selskabets renoveringsplan fortsættes renoveringen af Frederiksdalparken etape 4, nr. 46 til nr. 60. -Samlet overslag 690.000 kr.
 6. Forslag fra bestyrelsen.
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne.
  Bemærk af forslag i.h.t. vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer - efter tur afgår:
  Jens Christian Olesen. Modtager genvalg.
  Lars Lindholm. Modtager genvalg.
  Hans Christian Fischer. Modtager genvalg.
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  1. suppleant:
  2. suppleant:
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.

N.B. I henhold til selskabets vedtægter § 6.5 er det kun andelshavere, der har stemmeret. 

 

DOWNLOAD
Dagsorden 2019.pdf