Tilmelding til Indefrysningsordningen:

Herunder kan du læse om hvordan du tilmelder dig til indefrysningsordningen, samt hvilke betingelser der er gældende, samt hvad konsekvenserne ved tilmeldingen er.

For at tilmelde dig vil du skulle afgive en række informationer og du skal vide, at der vil være omkostninger forbundet med ordningen, som du vil skulle betale.

Der kan opnås indefrysning for energiregninger med fakturadato i perioden 01-01-2023 til 31-12-2023

Det beløb, der bliver omfattet af ordningen inkl. gebyrer, vil skulle forrentes med 2 % p.a. for private forbrugere og 4,4% p.a. for erhvervskunder.

Gebyrer for at blive omfattet af ordningen kan ses nedenfor samt i bilag til Tillægsaftalen til fjernvarmelevering, der skal accepteres, før tilmelding bliver bindende.

Vælger du at benytte dig af indefrysningsordningen, vil du sammen med din aconto-opkrævning kunne se det aktuelle indefrosset beløb for raten samt det opsummerede beløb af energiregningerne, der er indefrosset. Nedenfor er vist et eksempel på forskellen i beløbet til betaling her-og-nu med eller uden brug af indefrysningsordningen, hvor tilmeldingsgebyret er 900,00 kr.

Beløbet, der kan indefryses, udregnes på baggrund af beløbet inkl. moms før gebyrer, renter og øvrige overførte poster fra tidligere år. Der tages udgangspunkt i beløbet i kr. som divideres med enheder i kWh. Hvis dette tal er over 1,44 /kWh, er der mulighed for indefrysning af differencen ganget med antal enheder. Nu findes bruttoindefrys- ningsbeløbet for hele perioden. Bruttoindefrysningsbeløbet divideres med antal rater og fratrækkes evt. tidligere indefrosset beløb. Se nedenfor:

År 2023 er indefrysningsåret. År 2024 er et afdragsfrit år og fra 2025 til og med 2028 skal den oparbejdede indefrysning inkl. gebyrer og renter afdrages. Umiddelbart efter 31.12.2024 vil du modtage en opkrævning på første afdrag. Hvis du ikke ønsker at overgå til afdragsordningen, men i stedet ønsket at betale det samlede indefrosne beløb på en gang, vil vi bede dig give os besked en måned før afdragsperioden starter. Du vil altid på et vilkårligt tidspunkt kunne indfri restgælden.

Såfremt aftalen misligholdes, vil du modtage 2 rykkere før fordringen overdrages til Er- hvervsstyrelsen, der overgiver fordringen til inddrivelse i Gældsstyrelsen.

Følger af fraflytning og afmeldelse:
Såfremt du flytter i perioden 01-01-2023 til 31-12-2023, vil flytteopgørelsen kunne omfattes af indefrysningsordningen. Du kan også vælge at straks indfri den opsparede gæld inkl. gebyrer og renter. Vælger du at indefryse flytteopgørelsen, vil afdragsordningen starte fra 2025 som beskrevet under punkt 6.

Såfremt du ønsker at afmelde/stoppe indefrysningsordningen, vil du kunne straks indfri gælden gebyrer og renter eller afdrage som beskrevet under punkt 6.

Tilmelding til indefrysningsordningen kan ske på to måder:
Elektronisk ved at klikke på linket HER: TILMELDING INDEFRYSNINGSORDNING

Når du trykker på linket, sker det via en tilmeldingsløsning baseret på brug af MitID og NemID, fordi det er en sikker løsning, hvor der passes godt på dine personlige oplysninger.

ELLER

Ved at kontakte forsyningen telefonisk for, at aftale en tid til at møde op på forsyningsadressen, hvor der udarbejdes tillægsaftale til fysisk underskrift. (Ved fysisk fremmøde skal der medbringes gyldig legitimation).