Beregn din fjernvarmepris.

Fjernvarme er varme med omtanke for mennesker og miljø, og din økonomi. Med fjernvarme er der flere om at dele udgifterne, og alle får glæde af stordriften.

Beregn, hvad fjernvarme vil betyde for din økonomi.

Beregningsgrundlag

Fjernvarme:

Priser er hentet fra priser gældende pr. 01.04.2023.

Pris Enhed
Forbrugsafgift 859,38 kr. pr. MWh.

Pris Enhed
Driftsbidrag 31,25 kr. pr. m2 iflg. BBR.

Pris Enhed
Administrationsbidrag 625 kr. pr. måler.

Naturgas:

Gasprisen var 7,98 kr./m3 for januar måned hentet på OK`s hjemmeside, dertil tillægges afgifter, elforbrug, og serviceudgifter.

Fyringsolie:

Olieprisen er 17,80 kr./liter, som er dagsprisen d. 5. oktober 2023, dertil tillægges service, elforbrug, og skorstensfejerudgift.