Om os

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har to centraler. En kedelcentral Kongensgade 6 B. og kraftvarmecentralen Ravnhavevej 2.

På kedelcentralen i Kongensgade er der installeret 3 naturgaskedler. Den samlede varmeydelse er 12 MW. Virkningsgraden er 102 %.

På kraftvarmecentralen på Ravnhavevej er der installeret en naturgasmotor, en naturgaskedel, en elkedel, samt teknikken til et solvarmeanlæg på 9.500 m2.

Naturgasmotoren har en elydelse på 3,1 MW og en varmeydelse på 4,25 MW. Den samlede virkninsgrad er 96 %.

Naturgaskedlen har en varmeydelse på 4,8 MW. Virkningsgraden er på 105 %.

Elkedlen har en varmeydelse på 2,95 MW. Virkningsgraden er 99 %.

Solvarmeanlægget har en maksimal varmeydelse på 7,2 MW. Solvarmeanlægget producere ca. 18 % af det årlige varmebehov. Den største varmeproduktions er i sommermånederne juni, juli og august.

Det årlige naturgasforbrug er ca. 2.000.000 Mn3.

 Der er installeret ca. 1.000 målerinstallationer i forsyningsområdet.