Om os

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. er et forbrugerejet andelsselskab. Selskabets øverste ledelse består af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer. Derudover kan kommunalbestyrelsen, Brødremenigheden, samt Andelsboligforeningen af 1955 hver udpege et bestyrelsesmedlem.

Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Christansfeld i overensstemmelse med lovgivningen. Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning af varmt vand.

Selskabet har to centraler. En kedelcentral Kongensgade 6 B. og kraftvarmecentralen Ravnhavevej 2.

På kedelcentralen i Kongensgade er der installeret 3 naturgaskedler. Den samlede varmeydelse er 12 MW. Virkningsgraden er 102 %.

På kraftvarmecentralen på Ravnhavevej er der installeret en naturgasmotor, en naturgaskedel, en elkedel, teknikken til et solvarmeanlæg på 9.500 m2, et varmepumpeanlæg med tilhørende teknikbygning, samt to akkumuleringstanke.

Naturgasmotoren har en elydelse på 3,1 MW og en varmeydelse på 4,25 MW. Den samlede virkninsgrad er 96 %.

Naturgaskedlen har en varmeydelse på 4,2 MW. I samdrift med en absorptionsvarmepumpe har produktionsanlægget en virkningsgrad på 170 %. Energien til fordamperkredsen i absorptionsvarmepumpen kan enten komme fra solvarmeanlægget, eller fra en elvarmepumpen, som er placeret i en selvstændig bygning på grunden. Elvarmepumpen henter energi fra udeluften via tre energioptagere.

Elkedlen har en varmeydelse på 2,95 MW. Virkningsgraden er 99 %.

Solvarmeanlægget har en maksimal varmeydelse på 7,2 MW. Solvarmeanlægget producere ca. 18 % af det årlige varmebehov. Den største varmeproduktions er i sommermånederne juni, juli og august.

Det årlige naturgasforbrug er ca. 2.000.000 Mn3.

Der er installeret ca. 1.000 målerinstallationer i forsyningsområdet.

//