Bestyrelsen

Bestyrelsesformand

Allan Kirk Jensen

Mail

Næstformand

Lars Lindholm

Mail

Sekretær

Jens Chr. Olesen

Mail

Bestyrelsesmedlem

Kaj Schmidt Jensen

Mail

Bestyrelsesmedlem

Majken Iwersen

Mail

Bestyrelsesmedlem

Thomas Meldgaard

Mail

Repræsentant
Brødremenigheden

Henrik Schmidt

Mail

Repræsentant
Kolding Kommune

Oluf Lykke Nielsen

Mail

Repræsentant
Andelsboligforeningen

Hans Rohr

Mail