Foreløbige priser og betingelser:

Nedenunder kan ses en foreløbig prisoversigt.

 

Hvis omkostninger til udførelsen af fjernvarmeprojektet stiger eller falder, vil konverteringsbidraget blive tilpasset ud fra de faktiske omkostninger.

 

Et priseksempel på tilkobling af en mindre ejendom til fjernvarme:

Samlet tilslutning til fjernvarme = kr. 45.798,-
Fjernvarmeunit = ca. kr. 25.000,-
Fjernelse af eksisterende fyringsanlæg, anslået til kr. 5.000,-
Afkobling fra gasnettet ca. kr. 7.000,- der kan søges om tilskud fra afkoblingspuljen, hvis der er midler i puljen.
Samlet pris for tilkoblingen = ca. kr. 82.798,-

 

Betingelser for at projektet kan gennemføres:

55% af mulige ejendomme tilsluttes fjernvarme, det svare til 98 stik. Alle storforbruger tilkobles, ca. 8 stik. Uden storforbrugere kan projektet ikke gennemføres.