Informationsmøde om mulige fjernvarmeområder

5. oktober 2023

Borgermøde om fjernvarme i Christiansfeld.

Tirsdag d. 3. oktober afholdte Christiansfeld Fjernvarmeselskab i samarbejde med Kolding Kommune informationsmøde om muligheder for fjernvarme for ejere af ejendomme i områder med naturgas i Christiansfeld.

Der deltog ca. 60 borgere, som hørte om Kolding Kommunes (Jørn Chemnitz og Vicki Schmidt) arbejde for at omstille samfundet i en grønnere retning for at leve op til regeringens og kommunens klimamål. Udfasning af naturgas er en central indsats for at reducere Kolding Kommunes udledning af drivhusgasser og mindske afhængigheden af russisk gas. I den anledning informerede Christiansfeld Fjernvarmeselskabs bestyrelsesformand Allan Kirk Jensen om hvad Christiansfeld Fjernvarmeselskab er for en størrelse og hvad selskabet kan tilbyde nye fjernvarmekunder i forbindelse med en mulig konvertering af områder med naturgas til fjernvarme i Christiansfeld.

Kort over Christiansfeld
De skraverede områder viser de mulige nye fjernvarmeområder.

 

Kolding Kommune sender om kort tid en besked ud i eboks til ejere i de berørte områder, om de kunne være interesserede i at få fjernvarme. Interesse undersøgelsen er ikke bindende. Det er kun for at afsøge, om der er interesse for at få fjernvarme. Dette danner efterfølgende grundlag for det videre arbejde.   

//