Nyhedsbrev 19. december 2023

19. december 2023

Nyhedsbrev.

Budget 2024:
Bestyrelsen i Christiansfeld Fjernvarme har netop godkendt budgettet for 2024, og vi ser ind i en lavere gennemsnitspris for 2024 end vi har set for 2023. Vi går ind i 2024 med en forventning om, at holde en afregningspris til forbrugerne på 875 kr. pr. MWh hvor gennemsnittet i 2023 har været 937,50 kr. pr. MWh. På forsyningstilsynets indeks over standardhuset(130 kvm med 18 MWh årligt forbrug), som er sammenligningsgrundlaget mellem fjernvarmeværkerne, stod vi i januar 2023 opført til en årlig pris på ca. 27.312,50,- kr. mens vi forventeligt i januar 2024 vil blive opført til ca. 20.525,- kr. Vi minder i øvrigt om, at priserne blev sat ned i april 2023 bl.a. på baggrund af faldende gaspriser. Såfremt afregningen på brændsler ændrer sig markant, vil vi i sagens natur regulerer prisen ned eller op med de fornødne varsler, således vi får et regnskab der er nogenlunde i balance.

Interesseundersøgelse blandt gasforbrugere i Christiansfeld:
Kolding Kommune gennemfører i øjeblikket en interesseundersøgelse om overgang til fjernvarme blandt gasforbrugerne i Christiansfeld. Såfremt interessen er stor nok, vil der blive iværksat et konverteringsprojekt der tilbyder fjernvarme til alle gasforbrugerne i byen. Undersøgelsen forventes afsluttet i januar måned 2024, og et eventuelt projektforslag forventes fremlagt på næste års generalforsamling i april 2024. Projektet skal balancere i sig selv, og vil således ikke belaste prisen på varme for øvrige forbrugere.

Udfasning af gas ved Christiansfeld Fjernvarme:
Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at det skal være slut med gas i boligopvarmningen i Danmark inden 2035, og at al gas i Danmark skal være grøn fra 2030. Det vil sige slut med naturgas og slut med gas i fjernvarmen. Det betyder at vi også her i Christiansfeld skal se os om efter andre løsninger. Som bekendt har vi prøvet til med TVIS varme i en transmissionsledning fra Kolding, men på grund af omkostningsniveauet har TVIS meldt fra på den løsning. Det betyder, at vi kigger andre veje. Vi ønsker nu, at optimere på vores eksisterende anlæg ved, at investere i en el-kedel til drift af vores absorptionsvarmepumpe samt ved at investere i en biomassekedel der kan fortrænge det resterende gasforbrug og samtidigt sikre, at vi kan holde varmen når det er rigtigt koldt.

Hele grundlaget for den grønne omstilling af Fjernvarmen i Danmark er, at det skal være forbrugerfinansieret, men samtidigt skal det også være en god forretning for både forbrugere og samfundet. Projektet fremlægges forventeligt på generalforsamlingen til april.

Nye udstykninger i Christiansfeld:
Der er heldigvis god appetit på fjernvarme i Sønderkobbel, hvor også de 42 almene boliger til udlejning har fået lagt fjernvarme ind. Vi er glade for opbakningen, og håber at alle nye forbrugere får en god oplevelse af deres varmeforsyning. Ligesom de forbrugere der er mere vant til fjernvarme, er de naturligvis altid velkommen til, at kontakte os på værket såfremt der skulle være udfordringer eller spørgsmål vi kan hjælpe med.

Opdatering af installationsvejledning og leveringsbestemmelser:
På hjemmesiden har vi lagt opdaterede versioner af installationsvejledning og leveringsbestemmelser. De er opdateret i henhold til Dansk Fjernvarmes standarder der er godkendt af forsyningstilsynet.

På vegne af Christiansfeld Fjernvarmeselskabs bestyrelse ønskes alle andelshavere og forbrugere en glædelig jul og et godt nytår.

Allan Kirk Jensen
Bestyrelsesformand

//