Priser pr. 1. januar 2023

19. december 2022

Priser og betingelser pr. 1. januar 2023

Brændselspriserne har heldigvis artet sig lidt anderledes en brændselsprissituationen var, da vi skulle varsle prisstigninger i september måned. Vi er dog nødt til at hæver prisen i forhold til gennemsnitsprisen for 2022. Raterne kommer nogenlunde til at være på samme niveau, som de forhøjede rater for sidste halvdel af 2022. 

Forbrugsafgiften stiger pr. 1. januar 2023 med 21,2 % fra 1.031,25 kr. pr. MWh. til 1.250,00 kr. pr. MWh. (beløb incl. moms). Driftsbidrag og administrationsbidrag ændres ikke.

For et standardhus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh udgør prisstigningen for hele året 16,95 %, i alt 330,00 kr. pr. måned. Samlet varmepris i 2023 for et standardhus stiger fra 23.353,13 kr. til 27.312,50 kr.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet, dvs. at varmeprisen skal afspejle vores omkostninger til at producere varmen - ikke andet. Det fremgår af selskabets fjernvarmedeklaration, hvordan varmen produceres. Fjernvarmedeklarationen finder du under menuen SELVBETJENING. 

Du kan selv tage toppen af prisstigningen.

Det er den variable del (forbrugsafgiften), der stiger mest. Derfor afhænger prisen mest af dit varmeforbrug. Du kan derfor gøre en del for selv af sparre på varmen.

Hvis du f.eks. sænker rumtemperaturen med 1 grad, kan du som tommelfingerregel spare ca. 5 % på varmeforbruget.

Vores driftspersonale kommer meget gerne forbi og giver råd og vejledningen i brugen af dit fjernvarmeanlæg. 

De nye priser og betingelser finder under menuen ØKONOMI. 

//