TVIS kommer ikke til Christiansfeld

19. april 2023

Vi har for kort tid siden efter et bestyrelsesmøde i TVIS modtaget følgende meddelelse:

"Bestyrelsen(I TVIS) godkender, at TVIS meddeler Christiansfeld Fjernvarme og Kolding Kommune, at der mod forventning ikke kan skabes en positiv selskabsøkonomi for TVIS´ eksisterende kunder. TVIS kan derfor, for nuværende, ikke etablere en transmissionsledning til Christiansfeld."

Det handler om, at omkostningerne ved at etablere en transmissionsledning, som vi har arbejdet på i nær ved to år, er eksploderet i løbet af det seneste år til halvandet på grund af inflation, stigende råvarepriser samt omkostninger til gravearbejde, mens det varmeeffektbehov der er i Christiansfeld jo alt andet lige er det samme som det hele tiden har været, herunder indregnet et potentiale for konvertering af gasforbrugere til fjernvarme og udvidelse af byen med nye boliger.

Det betyder kort og godt at Christiansfeld Fjernvarme nu afsøger alternativer til vores gasforbrug på fjernvarmeværket herunder udbygning/ombygning af eksisterende varmepumpekapacitet samt eventuelt en biomassekedel.

Christiansfeld Fjernvarme påregner fortsat at tilbyde fjernvarme til gasforbrugere i Christiansfeld

//