Omlægning af regnskabsår

Omlægning af regnskabsår samt ændring af rateopkrævninger fra 1. juni 2018.

Folketinget har netop vedtaget en ny lov (Lov om ændring af lov om varmeforsyning), der tvinger fjernvarmeselskaberne til at omlægge deres regnskabsår, så det følger kalenderåret

(1. januar til 31. december). Inden den 1. januar 2019 skal alle fjernvarmeselskaber omlægge regnskabsåret, så det følger kalenderåret. Omlægningen betyder, at der bliver et kort regnskabsår fra 1. juni 2018 til 31. december 2018. (7 måneder).

Således vil der ultimo juni 2018 blive udsendt årsopgørelse for varmeåret 2017/2018.

Denne modregnes i rate 1 for det afkortede varmeår 2018. Rate 1 opkræves til betaling 1. juli 2018.

Efterfølgende rater for perioden august til december bliver opkrævet hver den 1. i måneden, dog

er sidste opkrævning i varmeåret den 1. november. December måned er betalingsfri. Varmeåret slutter 31.12.2018 og medfører derfor et kort varmeår. Der er således kun 5 rateopkrævninger.

Årsopgørelse for det korte varmeår 2018 udsendes ultimo januar 2019 og modregnes i rate 1, som opkræves 1. februar 2019.

Regnskabsåret og varmeåret bliver fra årsskiftet 2018/19 fremadrettet for perioden 1.1.-31.12.

Efterfølgende rater vil blive opkrævet månedsvis hver den 1. i måneden,

hvor sidste rateopkrævning er 1. november.  Ialt 10 rater i varmeåret.

Januar og december er betalingsfrie.

Folder der beskriver omlægningen af regnskabsperioden: FOLDER

//