Nyheder

Veloverstået generalforsamling 2024

Veloverstaet generalforsamling i fjernvarmeselskabet Pa generalforsamlingen den 17. april blev der udover de rituelle beretninger og gennemgan...

Projektforslag godkendt

Kolding Kommune godkender indsendt projektforslag. Kolding Kommune har d. 6. marts godkendt indsendt projektforslag om nyt varmeproduktionsanlæg...

Brochure og film

Brochure og film Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har faet udarbejdet en brochure om Christiansfeld Fjernvarmeselskab med integreret li...

Nyhedsbrev 19. december 2023

Nyhedsbrev. Budget 2024: Bestyrelsen i Christiansfeld Fjernvarme har netop godkendt budgettet for 2024, og vi ser ind i en lavere gennemsnit...

Informationsmøde om mulige fjernvarmeområder

Borgermøde om fjernvarme i Christiansfeld. Tirsdag d. 3. oktober afholdte Christiansfeld Fjernvarmeselskab i samarbejde med Kolding Kommune info...

TVIS kommer ikke til Christiansfeld

Vi har for kort tid siden efter et bestyrelsesmøde i TVIS modtaget følgende meddelelse: "Bestyrelsen(I TVIS) godkender, at TVIS meddeler Christ...

Nye priser og betingelser pr. 1. april 2023.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab sænker varmeprisen fra 1. april 2023. Christiansfeld Fjernvarmeselskab sænker forbrugsafgiften fra 1.250 kr./MW...

Justering af varmeprisen

Brændselspriserne er faldet i 2023 i forhold til det budgetterede. Hvis udviklingen i brændselspriserne fortsætter, vil vi fortage en aflæsning af...

Priser pr. 1. januar 2023

Priser og betingelser pr. 1. januar 2023 Brændselspriserne har heldigvis artet sig lidt anderledes en brændselsprissituationen var, da vi skul...

Information om TVIS

TVIS laneanmodning til etablering af transmissionsledning til Christiansfeld er nu godkendt hos ejerkommunerne. Efter en godkendelsesproces i...

Varsling af prisstigning pr. 1. januar 2023

Varsling om prisstigning pr. 1. januar 2023. Konflikten i Ukraine og verdenssituationen generelt har resulteret i store prisstigninger pa bræn...

Varsling af prisstigning pr. 1. juli 2022.

VARSLING PRISSTIGNING FOR VARMEARET 2022 Grundet konflikten mellem Ukraine og Rusland er brændselspriserne steget markant, derfor ser vi os d...

Varsling af prisstigning pr. 1. februar 2022

VARSLING PRISSTIGNING FOR VARMEARET 2022 Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har udarbejdet nyt budget for 2022, der viser, at din varmepr...

Varsling af prisstigning for varmeåret 2022

Varsling af prisstigning for varmearet 2022. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. har udarbejdet budget for 2022, der viser, at din varme...

Årsopgørelsen 2020

Arsopgørelse for varmearet 2020. Du kan nu hente din arsopgørelse for varmearet 2020 pa eForsyning. Ligeledes kan du hente budget og styringstab...

Så nem, at mange (næsten) glemmer den

Hvor tit tænker du over, at du har fjernvarme? Hvis du er som de fleste, sker det ret sjældent. Og det er nok en af de hyppigste grunde til, at ny...

Hvor er Danmarks grønne fremtid?

Den er ikke lige til at få øje på. Men lige under dine fødder ligger svaret på en mere grøn fremtid: Fjernvarmen. Og det skal en ny kampagne nu bri...

Folder fjernvarme i Sønderkobbel

Overvejer du at fa fjernvarme i Sønderkobbel, eller fjernvarme i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs øvrige forsyningsomrade, kan du med fordel læse...

Klimaaftalen vil udfase olie og gas

Har du fjernvarme i dag, kan du lune dig ved den klimaaftale, Folketinget vedtog med et bred flertal i juni. Aftalen gør det lettere at få økonomi...

Nye priser pr. 1. juli 2020

Vi sænker varmeprisen. Brændselspriserne har været lavere end budgetteret og produktionsvilkarene har været mere gunstige en forudsat ved varmea...

Årsopgørelse for varmeåret 2019

Arsopgørelse for varmearet 2019. Du kan nu hente din arsopgørelse for varmearet 2019 pa eForsyning. Ligeledes kan du hente budget og styringstab...

Vi sænker varmeprisen

Vi sænker afregningsprisen for varmearet 2019 og budgetprisen for varmearet 2020.  Forbrugsafgiften sænkes fra 687.50 kr./MWh. til 625 kr./MWh....

Folder

Christiansfeld Fjernvarmeselskab har faet udarbejdet en folder, som kan hjælpe nye grundejere i Sønderkobbel med information om fjernvarmens mange...

Christiansfeld Fjernvarmeselskab nu på Facebook.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab er nu pa Facebook. Du kan følge os pa siden Christiansfeld Fjernvarme. Her vil du kunne følge med i selskabets dr...

Fjernvarme i ny udstykning

Christiansfeld Fjernvarmeselskab etablerer fjernvarme i ny udstykning. Udstykningen kommer i første omgang til at omfatte 24 grunde. Nar udstykn...

Ekstraordinær generalforsamling vedtægtsændring

Christiansfeld Fjernvarmeselskab afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.30 på Brødremenighedens Hotel.

Ny lov ændrer din varmeregning

Christiansfeld Fjernvarmeselskab er tvunget til at omlægge regnskabsperiode, efter at folketinget har vedtaget en ny lov (Lov om ændring af lov om...
//